Misyonumuz (Özgörev)

Ulusal ve uluslararası alanda toplumun sağlığını geliştirmeyi ve yükseltmeyi hedefleyen, meslek alanında gerekli bilgi ve becerilerin yanı sıra eleştirel düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, yeniliklere açık, bilim-teknolojiyi kullanabilen, disiplinler arası işbirliği-ekip çalışması yapabilen, girişimci, etik ve insani değerlere saygılı sağlık profesyonelleri yetiştirmek.

Sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda Kütahya başta olmak üzere, ülke genelinde yenilikçi eğitim programları hazırlayıp sunmak,

Yaşam boyu eğitim kapsamında toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitimlerle toplumsal gelişime katkıda bulunmak, verilen eğitimlerde yüksek niteliği ön planda tutmak.

İhtiyaç duyulan her alanda, örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda   eğitim ve sertifika programları açmak,

Kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarları, eğitim   fuarları ve  benzeri faaliyetler düzenlemek,

Üniversite-sanayi, Üniversite-sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirici organizasyonlar yaparak üniversite-toplum arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesini sağlamak.

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020, Pazartesi